Binderier i vitt

Binderier i vitt
En underbar uppsättning från Floristmästarna i Torslanda

söndag 24 juni 2012

Veckans dikt vecka 1225

Den väg du går allena
Den väg du går allena
den förer dig blott bort
dit där vi livet stena,
till öde trakter bort.
Dit där vi grymt föröda
vad vi inom oss bär,
det som ej blott vårt eget,
som också andras är.

Hur stort är att ensamt träda
i öde rymder ut,
att i sin djupa smärta
blott se mot livets slut.
Att känna hjärtat svälta
i bitter ensamhet
och lyfta sällsam gåva
i hand av längtan het.

Den nämndes ofta starkast
som bara livet svek,
som bort från allfarvägen
i bittert armod vek.
Hans öde var hans trasor,
hans lidande var sår –
Och den som blott förblöder
han ej mot seger går.

Den ensamme är svagast.
Ej för han ensam är,
men för att han förnekar
det han inom sig bär.
Vår ande då den djupnar
är livets breda älv.
Den väg du går allena
för bort ifrån dig själv.

Pär Lagerkvist

måndag 18 juni 2012

Veckans dikt vecka 1224

Vårt enda hem är kärleken
Vårt enda hem är kärleken.
Förskingrade, betryckta
vi lever alla utan den,
är träd ur marken ryckta.

Hon är vår goda, stränga mor,
som livet outgrundligt stor,
vår sanna värld, vår verklighet,
det enda vissa som vi vet.
Allt annat är blott villa,
kan ej vår oro stilla.

När hon är när dig, livets mor,
då värms ditt hjärta och du tror
på sol och vår. Då lever du,
som ej har levat intill nu.
Då är du till i världen,
i hemmet, nära härden.

Då blommar det, ditt släktes träd,
på jorden leva skall din säd.
Du är ej längre bara du,
ditt väsen sig förvandlar nu,
din stam skall sig förgrena.
Du är ej allena.

Ljuv svävar vårens honungsdoft
kring dig och blommors gyllne stoft,
av ljumma vindar trädet rörs
och solig hymn ifrån det hörs,
ifrån dess ljusa grenar
som kärleken förenar.

Pär Lagerkvist

måndag 11 juni 2012

Veckans dikt vecka 1223


När du sluter mina ögon

När du sluter mina ögon
med din goda hand
blir det bara ljust omkring mig
som i soligt land.

Du i skymning vill mig sänka,
men allt blir till ljus!
Du kan intet annat skänka
mig än ljus, blott ljus.

Pär Lagerkvist

måndag 4 juni 2012

Veckans dikt vecka 1222

Din blick ej av kärleken skymmes

Din blick ej av kärleken skymmes,
blott djupnar djupt inne i dig.
Fast hela din själ i den rymmes,
så öppen den möter mig.

Dina ögon kan älska vakna
som morgonens blommor gör.
Din lemmar är kyska och nakna
som träden när våren dem rör.

Ligger ängen av morgondag tvagen?
Sjunger vinden i soliga träd?
– Din kärlek är ljus såsom dagen
när den vakar kring blommande säd.

Pär Lagerkvist