Binderier i vitt

Binderier i vitt
En underbar uppsättning från Floristmästarna i Torslanda

måndag 9 juli 2012

Veckans dikt vecka 1227

Tanken har intet mål
Tanken har intet mål,
bönen har ingen fader.
Smärtan har intet hem,
längtan har ingen moder.

Födda utan navelsträng.
Döende okända.
Komna ur ingenting
och till Intet återvända.

Pär Lagerkvist

tisdag 3 juli 2012

Veckans dikt vecka 1226

Det slocknar så många stjärnor
Det slocknar så många stjärnor i denna ödeskväll.
Vår längtan den vilar sin vinge.
Där tänds kanhända andra långt bortom skumma fjäll.
Men vår längtan den vilar sin vinge.

Inunder färre tecken skall mänskan leva nu
och önska sig ej flera, om hon finge.
Inunder hårda stjärnor, som leder säkrast nu.
Vår längtan den vilar sin vinge.

Pär Lagerkvist